Björn Petterson, Certifierad Energiexpert

Björn Pettersson, SmartFront är nu Certifierad Energiexpert.

Därmed är de kompetenskrav som säkerställer att han kan genomföra energideklarationer enligt gällande krav uppfyllda och intygade.

I princip alla landets bostäder ska energideklareras. Energideklarationer är ett kvitto på att byggnaden uppfyller gällande regler om effektiv energianvändning och god inomhusmiljö och ska upprättas av en Certifierad Energiexpert. Kompetensen ska styrkas genom ett certifikat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar).

Certifikat (JPG), Björn Pettersson, SmartFront AB

– Vi vill bidra till att sprida kunskap om helhetstänkande vid renovering av fastigheter och då har vi valt att certifiera vår kloka medarbetare. Snyggt jobbat Björn, vi är stolta över dig, berättar Stefan Forsberg, VD SmartFront…

Fakta Certifiering
Genom certifiering som sakkunnig energiexpert får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för energiexpert. Detta certifikat visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet för certifierad energiexpert. Som certifierad energiexpert har du den behörighet som krävs för att genomföra besiktningar som ligger till grund för energideklarationer.

Arbetsuppgiften för en certifierad energiexpert är primärt att upprätta en energideklaration för byggnader och utföra de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om energihushållning och värmeisolering uppfylls såsom energiberäkningar samt energikartläggning.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld, exempelvis fastighets- och byggnadsägare, att du uppfyller kraven.