Välkommen till ett webbinarium om hur vi behöver och kan samverka mellan beställare och utförare för att åstadkomma bra renoveringar med energieffektivisering och nå våra energi- och klimatmål.
Anta utmaningen att förbättra vår befintliga bebyggelse post-COVID!

Tid: Måndag 26/4 kl.09.00-12.00

Stefan Forsberg diskuterar om framtiden i panelsamtal.

Webbinariet riktar sig till alla som arbetar med renovering (Fastighetsägare, Entreprenörer inom bygg och installation, Byggherrar, Projektörer, Energiexperter, Miljösamordnare, Leverantörer, Upphandlare m.fl.) och arrangeras av tre projekt:

Energirenovering – ett nytt affärskoncept (LÅGAN regionala nätverk)
Renovera rätt och lönsamt (Färdplanen)
Klimatkrav till rimlig kostnad – renovering (Sveriges allmännytta, Kommuninvest, IVL)

Läs mer och anmäl er här!