– Vi föryngrar och förbättrar

Patrik Sundström är 23 år nyutbildad byggnadsingenjör samt med kurser i energieffektivisering. Patrik anslöt till SmartFrontgänget i början av januari och kommer att jobba med energianalyser & energiberäkningar. Han kommer också bistå på kalkylsidan och ute i projekten, där kunskap om energifrågor behövs.

Vi är tacksamma att kunna knyta till oss Patrik och ser fram mot att kunna svara upp mot det stora tryck av frågor kring energiutredningar och fastighetsrenoveringar vi nu har i företaget.

För mer information eller förfrågningar om utredningar mejla oss gärna på info@smartfront.se.

Välkommen Patrik!