Smarta fastigheter

In english

Talkpool har tecknat samarbetsavtal med SmartFront som ingår i Fasadgruppen, som leverantör av en helhetslösning för uppkoppling av smarta fastigheter. Avtalet sträcker sig initialt över en treårsperiod och omfattar, projektledning, installation och leverans av sensorer/mätare, IoT-nätverk och mätvärdesinsamling, dataintegration, teknisk support och systemövervakning.

SmartFront AB, som ingår i Fasadgruppen, är ett företag som energirenoverar flerfamiljshus. Företaget har en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Installationen ger en betydande energibesparing och en hälsosam boendemiljö. Efter genomförd renovering nås en energibesparing på upp till 75 procent med bättre boendemiljö samt minskning av radongaser och koldioxidutsläpp.

– Vi ser ett stort värde i att samarbeta med Talkpool. Vi ser en stor potential med automatiserad mätvärdesinsamling i syfte att förbättra boendemiljön genom in- och utvändig kontroll av fastigheter samt trygga och säkra fasader och därmed bidra till en hållbar utveckling säger Stefan Forsberg vd på SmartFront.

SmartFront använder också fuktsensorer för att verifiera fukthalten i fasaden i realtid vilket verifierar fukthalten inne i fasaden och ger kunden trygghet.

– Mig veterligen finns ingen som mäter fukt i fasaden i realtid vilket vi nu kommer att göra. Kul att fortsätta utveckla vår produkt i samarbete med kloka leverantörer. Detta ligger helt i linje med att vara en leverantör som ligger inom framkant i utveckling säger Stefan Forsberg vd på SmartFront.

SmartFront är sedan tidigare kund både till Talkpool. Lösningar används för mätning av temperatur, fukt och koldioxid. Projekt pågår för närvarande i Södertälje.

-­ Att vi får fortsatt och utökat förtroende hos SmartFront gör oss väldigt stolta. Vi ser fram emot att få bidra med vårt IoT-kunnande och över tid skapa en helhethetslösning för fasader och smarta fastigheter tillsammans med SmartFront säger Henrik Lindgren på Talkpool.

Kontakt för mer information

Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com

Stefan Forsberg, VD SmartFront AB
Tel: +46 70 241 70 15
stefan@smartfront.se