Regeringen har den 20 juni 2021 beslutat en ny förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.

Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2021 och stödet går att söka från detta datum. Budgetsiffran för 2021 är 940 miljoner kronor.

Läs mer här >