Förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.

Förordningen trädde i kraft den 1 oktober 2021 och stödet går att söka från detta datum. Budgetsiffran för 2021 är 940 miljoner kronor.

Läs mer här >