SmartFront växer i Sverige med stor fart, vilket innebär att vi har behov av att säkerställa kvaliteten på utförda arbeten i samband med de entreprenader vi genomför. För att garantera högsta kvalitet men också ge de utförare vi anlitar en trygg plattform har vi utarbetat en e-utbildning där vi även har med ett kunskapsprov. Med e-utbildningen ger vi alla montörer samma grundförutsättningar att utföra ett bra arbete. Samtidigt verifierar vi att de tagit del av de krav som ställs på montaget.