SmartFront AB bistår RISE i ett större EU-finansierat utvecklingsprojekt som drivs av Rise samt Norska Sintef Industy.

SmartFront bidrar med erfarenhet och kunskap om hur nya innovativa fasader kan skapas.

Björn Pettersson, projektledare SmartFront, berättar:

 – Att delta i ett projekt med sakkunniga från Tyskland, Polen, Norge och Sverige gör att vi som företag utvecklas i en rasande takt. Att utsätta sig för prövningar och utmaningar ger mig glädje och jag trivs i SmartFront som verkligen är ett innovationsdrivet företag. Att testfastigheterna ligger i Polen, Spanien och Norge gör också att vi kan se hur det yttre klimatet påverkar varje metod, intressant! Till exempel har Sverige en frysproblematik som man kan bortse från i södra Spanien men inte i norra. Ibland är det inte bara att renovera hus utan du bör tänka på helheten med ventilation och annat, avslutar Björn.

I dag når endast 5% av alla lägenheter i Sverige miljöklass C vilket är krav enligt EU`s direktiv framöver. Av Sveriges 2,4 miljoner lägenheter behöver minst 300 000 akut renoveras medan 800 000 st är i renoveringsbehov i närtid. Förslag på åtgärder är vita certifikat och en bonus-malusupplägg.

Se https://www.youtube.com/watch?v=RwYpYGKJFbA