Paroc stenullisolering är ett av de bästa isoleringsmaterialen när det gäller övergripande fuktegenskaper. Uttalandet bygger på lång erfarenhet och omfattande experimentella studier och simuleringar gjorda för olika byggisoleringsmaterial av ett externt oberoende laboratorium.