Boka en energiutredning!

Kontakta bjorn@smartfront.se eller patrik@smartfront.se

Boka en utredning av hela fastighetens energiprestanda för att identifiera hela fastighetens nuläge. Genom att analysera nuvarande energiprestanda identifieras områden med förbättringspotential så att arbetet med att minska energibehov, miljöpåverkan och kostnader underlättas. I samband med utredningen presenteras konkreta åtgärdsförslag innehållande kostnads-, energi- och CO2-besparingskalkyler.
Utredningen omfattar fastighetens klimatskal; fasad, fönster och tak samt de tekniska installationerna.

 

 


 

Om verksamheten
SmartFront AB projekterar och utför alla typer av renoveringsarbeten över hela Sverige. SmartFront är specialiserat på att renovera hela fastigheters exteriör. I detta ingår fönsterbyten, balkongarbeten, takrenoveringar samt fasadarbeten i form av olika putssystem, tegelrenoveringar, betonglagningar samt ventilationsarbeten.

– Vår patenterade metod är huvudaktivitet för oss men vår vilja är att bidra till ett helhetstänk kring klimatsmart renovering oavsett förutsättningar. Här är vi unika och om vår metod inte är lämplig så söker vi fram en annan lösning som är bra för kunden. Bra relation är för mig viktigt och att kunden får en lösning känns bra.
Björn Pettersson, energiexpert på företaget

SmartFront AB är en del i Fasadgruppen Group AB, som är Nordens största helhetsleverantör kring fastighetsrenovering. Vi erbjuder energieffektiva och hållbara lösningar till den nordiska marknaden. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens.
Fasadgruppen är i en expansiv fas och marknadsledande i branschen. Koncernen omsätter drygt 5 mdkr och har cirka 2500 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Läs mer på:
www.smartfront.se
www.fasadgruppen.se