Miljonprogrammen behöver fasadrenoveras

Sverige står inför en period där tusentals byggnader som byggts under miljonprogramperioden kommer att behöva en fasadrenovering. Det finns en stor energibesparingspotential i dessa byggnader, eftersom de ofta är dåligt isolerade och ofta har ett ventilationssystem utan värmeåtervinning. Att genomföra energieffektiva renoveringsåtgärder för en byggnad är kan vara dyra, vilket ofta leder till att fastighetsägaren inte genomför renoveringen. Detta kan leda till att fasaderna i miljoner programhus försämras ännu mer.

Mellan 1964 och 1975 byggdes cirka en miljon bostäder i det så kallade miljonprogrammet.

Läs hela Master-uppsatsen från Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign
Författare: Linn Adolfsson; Charlotte Andersson; [2016]