SmartFront vill bidra till ett hållbart och långsiktigt samhälle – och boende. Det gör vi bland annat som medlem i Mur & Putsföretagen (som tidigare benämndes SPEF).

Genom att vara medlem i Mur & Putsföretagen tar vi vara på genuin och gammal kunskap och mixar det med vårt innovationsdrivna och nytänkande företagande. Vi tror på att alltid ha ”koll i backspegeln”, att vara pålästa och ödmjukt lära av andra. Då slipper vi göra misstag.

Samtidigt som vi lär av andra, måste vi komma ihåg att de tankar som var rätt för 150 år sedan inte alltid är optimala nu. Det gick till exempel inte att driva ett ventilationsaggregat med el på 1800-talet!

Vi duckar inte för att tänka nytt!

– Det är det jag gillar mest med, enligt mig Sveriges mest innovativa företag, att vi inte duckar för att tänka nytt!
Säger Björn Pettersson, Projektering