För att säkerställa en bra och trygg produktion samt tänka långsiktigt ur ett miljö- och klimatperspektiv arbetar vi enligt ISO 9000 och 14001.

En certifiering är en typ av intyg eller ett bevis på att ett visst mått av förtroende har getts en produkt, tjänst, process eller person. Vanligtvis är certifieringen utfärdad av ett certifieringsorgan. Att något är certifierat innebär att det överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard.

ISO 14001 ingår i ISO 14000 serien som handlar om miljöledning. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land). ISO 14001 vägleder även företag att säkerställa att de följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv. Standarden är också till för att företag ständigt skall kunna förbättra sina verksamheter utifrån miljöanpassade processer.

SmartFront-Certificat-2022-10-17