Smartfront fördjupar samarbetet med Paroc isolering för att skapa brandsäkra passivhus i miljonprogrammet

Smartfront har nu fördjupat vårt samarbete med Paroc för att kunna erbjuda den absolut bästa lösningen för fastigheterna i miljonprogrammen. För den säkraste lösningen använder vi alltid Paroc stenull som är brandsäker.enligt euroklass A1. Isoleringen gör att vi med, hjälp av ett FTX aggregat och ett fönsterbyte, når värden som flyttar fastigheten till ett passivhusnivå. Paroc…