Utbildning

Hur farligt är radon?

Hur farligt är radon? I jämförelse med rökning och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och…

Läs mer >

Miljonprogrammen behöver fasadrenoveras

Miljonprogrammen behöver fasadrenoveras Sverige står inför en period där tusentals byggnader som byggts under miljonprogramperioden kommer att behöva en fasadrenovering. Det finns en stor energibesparingspotential i dessa byggnader, eftersom de ofta är dåligt isolerade och ofta har ett ventilationssystem utan värmeåtervinning. Att genomföra energieffektiva renoveringsåtgärder för en byggnad är kan vara dyra, vilket ofta leder…

Läs mer >

Öppet fönster kan försämra luften

Brukar du sova med öppet fönster? Det kan försämra luften i andra sovrum i din bostad. Nya mätningar i verkliga bostäder visar att koldioxidhalten kan stiga ända upp till 4.000 ppm i sovrum med enbart frånluft om fönstret står på glänt i ett angränsande sovrum. Källa: svenskventilation.se Läs hela rapporten ”Jämförelse av FX- och FTX-system…

Läs mer >

Bara 4 av 45 utomhusfärger får godkänt

Bara 4 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar slutresultatet av sitt test av utomhusfärger. Fler än hälften har så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam helt avråder från köp. Det är det sämsta resultatet någonsin sedan Folksam började testa utomhusfärger. Folksam presenterar slutresultatet av det färgtest som pågått under…

Läs mer >
Smartfront Folder
Registreringsbevis Smartfront
Press, logotyp
Länkar

Energieffektivisering kan vara brandsäker.
Läs mer på paroc.se

Film

En enkel film om en enkel lösning

Smart energibesparing med liten störning för boende.

Smartfront – The movie, animerad underhållning

Smartfront – Tilläggsisolering, Fönsterbyte

Paroc informerar om vikten av energirenovering I sin kampanj Nolltolerans.

Renoveringsprojekt av Einar Mattsson i Bagarmossen. Klipp från artikel på fastighetsnytt.se.

Intervju om Einar Mattssons Byggnads AB:s deltagande i Halvera Mera.

Fakta

Läs om hur farligt radon är (Faktablad från Strålsäkerhetsmyndigheten)